Zdjęcia lotnicze pozwalają ukazać to, co było by niemożliwe do zaobserwowania z powierzchni ziemi. Seria zdjęć lotniczych połączona w fotomapę zobrazuje fotografowaną lokalizację znacznie bardziej dokładnie niż zdjęcie satelitarne.

Pojęcie zdjęcie lotnicze często jest używane zamiennie z określeniem zdjęcia z lotu ptaka co może być czasem mylące. Te pierwsze kojarzone są najczęściej ze zdjęciami ortogonalnymi przedstawiającymi fotografowany obszar pod kątem prostym w stosunku do ziemi.

 

Zdjęcia z perspektywy ptaka natomiast to zdjęcia  przedstawiające fotografowany obiekt pod pewnym kątem ustawiając aparat fotograficzny pod skosem w stosunku do ziemi.