Fotografia jest zbiorem wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu przy pomocy światła. Można powiedzieć, że fotografia to rysowanie światłem.

Podstawowe pojęcia związane z fotografią

Postaramy się systematycznie umieszczać tutaj informacje dotyczące różnych technik fotograficznych, pojęć i ciekawostek związanych z fotografią. W subiektywny i wyrywkowy sposób przedstawimy tu know-how związany ze zdjęciami lotniczymi jak i fotografią klasyczną.

Fotografia cyfrowa a tradycyjna

Fotografia cyfrowa w odróżnieniu od fotografii tradycyjnej polega na utrwaleniu obrazu w postaci zero-jedynkowej. Wcześniej obraz był fizycznie utrwalany na nośnikach z tworzywa sztucznego o wysokiej przejrzystości pokrytego emulsją światłoczułą. Skok technologiczny jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu zmienił zupełnie oblicze nowoczesnej fotografii.

Matryca światłoczuła a film

Utrwalenie obrazu w aparatach cyfrowych odbywa się poprzez pomiar chwilowej jasności poszczególnych pikseli ułożonych na matrycy światłoczułej, na którą pada światło uchwycone przez obiektyw aparatu. Różnica pomiędzy fotografią cyfrową, a tradycyjną sprowadza się właściwie do sposobu utrwalania obrazu. Od strony optyczno-mechanicznej budowa aparatu nie uległa znaczącym modyfikacjom. Rewolucja nastąpiła w sposobie utrwalenia informacji docierającej przez obiektyw w postaci światła. Zamiana filmu fotograficznego na elektroniczną matrycę światłoczułych elementów udostępniło szereg nowych możliwości.

RAW czyli cyfrowy negatyw

Zdjęcia zapisane w formie cyfrowej pozwalają na bardzo zaawansowaną edycję. Profesjonalne aparaty cyfrowe zapisują ujęcia w plikach RAW, nazywanych często cyfrowym negatywem. W porównaniu do standardowych, kompaktowych aparatów cyfrowych stosujących format JPEG obrazy zapisane w formacie RAW zawierają kilkakrotnie więcej informacji. Pozwala to na wydobycie większej liczby detali i korektę nastawień bez utraty jakości i potrzeby powtarzania ujęć.