Przelot nad Szczecinem, widok na miasto. Panorama miasta Szczecin widziana z powietrza.