Strony rządowe :

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) czyli Polish Air Navigation Services Agency (PANSA)  podlega ministerstwu infrastruktury i zajmuje się zarządzaniem przestrzenią powietrzną (ASM), przepływem ruchu lotniczego (ATFM) oraz służbami ruchu lotniczego (ATS)

Urząd lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa będąca organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.

Inne strony i blogi :

Blog Fotografia Lotnicza

Jeden z wielu zaprzyjaźnionych blogów związanych ze zdjęciami lotniczymi i lotnictwem.