Portfolio

Fotogrametria – numeryczny model terenu kopalni odkrywkowej

Przykład orto-fotomapy wykonanej dla kopalni odkrywkowej Nordkalk. Seria precyzyjnie wykonanych zdjęć została przetworzona w chmurę punktów. Następnie został wygenerowany numeryczny model terenu (NMT). Po skalibrowaniu modelu ze współrzędnymi GPS otrzymaliśmy nie tylko bardzo dokładną mapę ale też informację o wielkości stanów magazynowych poszczególnych hałd. Model 3D może być też nieocenioną pomocą w planowaniu Rekultywacji terenów pogórniczych.

Categories