Pomiary ruchu z drona i SDR

KOMPLEKSOWA ANALIZA RUCHU DROGOWEGO

POMIARY RUCHU DROGOWEGO, ANALIZY RUCHU, ANALIZY BRD, OCENA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH

Ulica Mączna, plan stałej organizacji ruchu, wideo z testów sygnalizacji poniżej.

ANALIZY RUCHU DROGOWEGO MAJĄ NA CELU MIĘDZY INNYMI :

  • ocenę istniejących i planowanych układów komunikacyjnych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywności rozwiązań projektowych
  • wskazanie kierunków możliwych zmian usprawniających sieć drogową
  • obniżenie kosztów realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • umożliwienie doboru bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych w planowaniu, projektowaniu, budowaniu i utrzymaniu dróg
  • minimalizacja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, na które mogą mieć wpływ docelowe rozwiązania projektowe

KLASYFIKATOR RUCHU DROGOWEGO

SDR - Radarowy pomiar ruchu

SDR to wszechstronny i niezawodny klasyfikator ruchu
drogowego z wbudowanym czujnikiem mikrofalowym (radar).

Podstawowe parametry pomiaru:
- prędkość pojazdów na kierunku ruchu, w tym kwantyl prędkości V85
- natężenia ruchu pojazdów z podziałem na kategorie ruchu
- udział procentowy ruchu samochodów ciężarowych
- udział procentowy ruchu rowerowego

  • Szacunkowy koszt instalacji od 750 zł za punkt - pomiar 7 dni/24H
  • Przedłużenie pomiaru o kolejny tydzień od 150 zł
  • Przy większych zleceniach możliwość negocjacji cen

Dokładne dane

Video Pomiar z Drona

Kamera zawieszona w powietrzu pozwala zaobserwować jak na prawdę kształtuje się ruch pojazdów i pieszych.

Jest to proste i skuteczne narzędzie by skonfrontować dane liczbowe  z rzeczywistością, stanowiąc znaczne ułatwienie przy opracowywaniu analiz ruchu oraz analiz brd.

  • Start drona od 350 zł
  • Zespół dronów umożliwia nieprzerwany pomiar powyżej 120 minut

Z przyjemnością odpowiemy na pytania

Biuro Inżynierskie Damart

mgr inż. Damian Kraśniański
tel. 695 777 076
mail : biurodamart@gmail.com
WWW : Biuro Inżynierskie DAMART

Aeropix Fotografia Lotnicza

Jarosław Syrek
tel. 607 190 807
mail : kontakt@aeropix.pl
WWW : Aeropix